• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

Wood Pellet

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ผลิต และจำหน่ายWood Pellet คุณภาพสูง และให้ค่าความร้อนสูงจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช  ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้ค้นพบพันธุ์ไม้โตเร็ว ที่ให้ค่าความร้อนสูงเทียบเท่าถ่านหิน โดยจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ “ต้นเชื้อเพลิง” (Fuel Tree) และ “ต้นพลังงาน” (Energy Tree) แล้วนำมาส่งเสริมกับเครือข่ายสมาชิก เพื่อนำไปปลูกเป็นไม้เชื้อเพลิงเป็นการเฉพาะ เมื่อไม้โตถึงมาตรฐานแล้ว ก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการสับและบด พร้อมทั้งลดความชื้นเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง(Wood Pellet)ที่มีคุณภาพ และให้ค่าความร้อนสูง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงประจำครัวเรือน, โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม อันเป็นการลดการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ทำให้สามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าได้ถึง 300 ล้านต้น/ปี 

 


เข้าสู่เว็บไซต์Wood Pallet

http://www.aaf-th.com