• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

Wood Pellet

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ผลิต และจำหน่ายWood Pellet คุณภาพสูง และให้ค่าความร้อนสูงจากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช  ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้ค้นพบพันธุ์ไม้โตเร็ว ที่ให้ค่าความร้อนสูงเทียบเท่าถ่านหิน โดยจดสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ “ต้นเชื้อเพลิง” (Fuel Tree) และ “ต้นพลังงาน” (Energy Tree) แล้วนำมาส่งเสริมกับเครือข่ายสมาชิก เพื่อนำไปปลูกเป็นไม้เชื้อเพลิงเป็นการเฉพาะ เมื่อไม้โตถึงมาตรฐานแล้ว ก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการสับและบด พร้อมทั้งลดความชื้นเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง(Wood Pellet)ที่มีคุณภาพ และให้ค่าความร้อนสูง สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงประจำครัวเรือน, โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม อันเป็นการลดการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ทำให้สามารถลดการตัดไม้ทำลายป่าได้ถึง 300 ล้านต้น/ปี 

 


เข้าสู่เว็บไซต์Wood Pallet

http://www.aaf-th.com