News

  2014
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ศรีเชียงใหม่ ร่วมเซ็นสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับกฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้าเขตอุดรธานี, การไฟฟ้าอำเภอท่าบ่อ, การไฟฟ้า อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมเซ็นสัญญาซื้อขายกระเเสไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่ โรง ไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต ภายใต้การดูแลของ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด. ในเครือบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดยมีคุณชนะชน ทับวิชิน (CEO) และคุณสันติ ลักขษร (Plant Manager) ให้การต้ัอนรับเป็นอย่างดี ซึ่งโรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการผลิตกระเเสไฟฟ้า มีกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมจ่ายกระเเสไฟฟ้า เพื่อสร้าง ความสว่างไสวในชุมชน. ................................................................................................................................................


 2 ตุลาคม, 2013
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเครื่องมือเเพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี
................................................................................................................................................. 15 กันยายน, 2013
ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มอบเงินทำบุญ 125,000 บาท สร้างห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก
คุณเดชา สุวรรณโภคาสาคร กรรมการบริหาร พร้อมพนักงาน กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า จำนวน 125,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารบริการและห้องตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก โดยมีนางอารีรัตน์ สิงห์โตทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินโมก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กลุ่มบริษัท ชัยโยทริปเปิ้ลเอ ใส่ใจดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน
................................................................................................................................................. 11กันยายน, 2013
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับโล่เกียรติยศ “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW)” จากคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีโรงไฟฟ้าชัยโยและโรงงานชัยโยวู้ดชิพ เข้ารับรางวัลจำนวน 12 โรงงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
................................................................................................................................................. 24 สิงหาคม, 2013
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ต้อนรับอธิบดีด้านพลังงาน เวียดนาม
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล ร่วมต้อนรับ MR.Pham Manh Thang อธิบดีด้านพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ณ โรงไฟฟ้าชัยโยบ้านบึง จ.ชลบุรี ................................................................................................................................................. 26 สิงหาคม, 2013
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2556
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้าร่วมงาน รับมอบเกียรติบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท, ชัยโยวู้ดชิพ ปราสาท ชัยโยวู้ดชิพ กุมภวาปี และชัยโยวู้ดชิพ เบญจลักษณ์ เป็นโรงงานต้นแบบในการดำเนินการในสถานประกอบการด้วยระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บ อลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์ ................................................................................................................................................. 26 สิงหาคม, 2013
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดูงานโรงไฟฟ้าชัยโย ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดูงานโรงไฟฟ้าชัยโย ต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณวรรณา คงเจริญจิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ พร้อมคณะข้าราชการกระทรวง คณะกรรมการสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล และ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ กว่า 150 คน เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชัยโย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้งทางด้านคุณภาพ ISO.9001 (2008) สิ่งแวดล้อม 14001 (2004) และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ มอก. 18001 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ................................................................................................................................................. , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โพนทอง เซ็นสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โพนทอง เซ็นสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เซ็นสัญญาซื้อขายกระเเสไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดหน่วยงานโพนทอง ภายใต้การดูแลของ บริษัทแอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด. ในเครือบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระเเสไฟฟ้า มีกำลังผลิต 9.9 เมกวัตต์ พร้อมจ่ายกระเเสไฟฟ้า เพื่อสร้างความสว่างไสวในชุมชน ................................................................................................................................................. , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บริษัท OJI Paper
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บริษัท OJI Paper บริษัท OJI Paper ผู้ผลิตเยื่อและกระดาษรายใหญ่ของโลก ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล เเละระบบการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล. .................................................................................................................................................


 , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยาวชนตามรอยพลังงานรุ่นที่ 6
กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแดงต.หนองอิรุณ อ.บ้่านบึง จ.ชลบุรี โดยภายในงาน มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและทางบริษัท ยังมีกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกผ่อนคลายทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุพูดคุยปรึกษาเรื่องสุขภาพเเละเเนะนำวิธีการออกกำลังกายอีกด้วย ................................................................................................................................................ , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ บ้านบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแดง
กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแดงต.หนองอิรุณ อ.บ้่านบึง จ.ชลบุรี โดยภายในงาน มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและทางบริษัท ยังมีกิจกรรมเกมส์ต่างๆ ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกผ่อนคลายทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุพูดคุยปรึกษาเรื่องสุขภาพเเละเเนะนำวิธีการออกกำลังกายอีกด้วย. ................................................................................................................................................. 25 เมษายน, 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โพนทอง ร่วมกิจกรรมหน่วยเเพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว.
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ล เอ โพนทอง ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านราษฏร์ดำเนิน ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชน อาทิ ด้านการแพทย์,การเกษตร ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำต้นกระดาษไปแจก ตามโครงการ 80 แสนต้น ถวายราชินี และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับต้นกระดาษและโรงงานให้ประชาชนได้รู้จักอีกด้วย. ................................................................................................................................................. 25 เมษายน, 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับชุมชนกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับชุมชนกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมรื่นเริงต่างๆ โดยทางบริษัทได้สนับสนุนเครื่องดื่มบริการชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่ม ให้กับจุดบริการประชาชนที่เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ ................................................................................................................................................. เมษายน, 2013
ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จัดกิจกรรม “ธรรมสัญจร” ให้กับชมรมผู้สูงอายุ
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคำแก่นคูณ จัดกิจกรรม “ธรรมสัญจร” ให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านคำแก่นคูณ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พาผู้สูงอายุจำนวน 50 คน เที่ยวชมวัด และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจ.ขอนแก่น ได้แก่ วัดป่าธรรมอุทยาน วัดหนองแวงพระอารามหลวง และวัดพระธาตุขามแก่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพใจและกาย ให้แข็งแรง ................................................................................................................................................. 5 – 14 เมษายน , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลดใช้พลังงาน สู้วิกฤติไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ พร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน นโยบายรัฐบาล ที่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อเตรียมรองรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้น ระหว่าง 5 – 14 เมษายน 2556 โดยทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการให้ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (VSPP) ทั้ง 5 แห่ง ของกลุ่มบริษัทฯ ควบคุม ดูแล การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยความสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ภาคครัวเรือนต่อไป และ ในส่วน ทุกโรงงานของกลุ่มชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รวมทั้ง สำนักงานกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ให้ลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานลงโรงงานละ 10% และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรณรงค์ ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง คอมพิวเตอร์ ในช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน รณรงค์การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ พร้อมทั้งจัด กิจกรรมลดค่าไฟฟ้า กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในโรงงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานเอาใจใส่ต่อ ปัญหาพลังงาน และช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤติพลังงานไฟฟ้าครั้งนี้ ................................................................................................................................................. 10 มกราคม , 2013
ประกาศ เรื่อง นโยบายมาตราฐานสากลระบบการจัดการแบบบูรณาการ
.................................................................................................................................................


  , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ชวนปลูกต้นกระดาษลดโลกร้อน
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ทุกโรงงานในเครือกว่า 30 โรงงาน ทั่วประเทศ ปลูกต้นกระดาษ และ ต้นไม้อื่นๆ ในบริเวณรอบโรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน พร้อมกับรณรงค์แจกต้นกระดาษให้กับโรงเรียน และ เยาวชนนำไปปลูกภายในโรงเรียน และ ที่บ้านอีกด้วย .................................................................................................................................................  , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสัญจรสู่ชุมชน
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสัญจรสู่ชุมชน จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจากกรมสาธารณสุข อ.โพนทอง เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโรคภัยต่างๆ รวมทั้งจัด กิจกรรมสันทนาการ ออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงมากขึ้น .................................................................................................................................................  6 ธันวาคม, 2012
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ มอบทีวีสีสนับสนุนงานกาชาด จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ได้นำมอบโทรทัศน์จอสี 21นิ้วยี่ห้อLGโดยมีนายปรัชญา เปปะตัง ปลัดอำเภอโพนทอง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อมอบในวันร่วมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกับฝากประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นกระดาษ80แสนต้นถวายราชินี อีกด้วย ..................................................................................................................................................  5 ธันวาคม, 2012
โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด ปราสาท ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง
เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน 99 ต้นร่วมกับชุมชนบ้านเดื่อพัฒนา หมู่9ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ150คนอีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านที่สนใจปลูกต้นกระดาษให้มาลงชื่อรับต้นกระดาษฟรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือสามารถเข้าไปติดต่อขอรับต้นกระดาษโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท .................................................................................................................................................


 , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกับ รพ.สต.ร่อนทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสัญจรสู่ชุมชน
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสัญจรสู่ชุมชน และรับสมัครสมาชิกโครงการ ชมรมสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง ภายในงานมีประชาชนสนใจตรวจสุขภาพและสมัครสมาชิกเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯได้มอบข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวสุขภาพให้แก่สมาชิกที่มาร่วมงานเพื่อนำไปดูแลสุขภาพของตนเอง ................................................................................................................................................. 30 กันยายน , 2012
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ร่วมเดินเพื่อสุขภาพ กฟภ.มินิมาราธอน ครั้งที่3
เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ เข้าร่วมกิจกรรมกฟภ. มินิมาราธอน ครั้งที่3 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ52ปี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปี โดยทางบริษัทฯได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ................................................................................................................................................. 30 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 52 ปี กฟภ. และ ร่วมออกบู้ธ ในงานมหกรรมสินค้า วันสถาปนา กฟภ.
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฯ ในโอกาสวันสถาปนาครบครอบ 52 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และทางบริษัท ยังร่วมออกบู้ธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีนิล และข้าวสุขภาพ ของกลุ่มบริษัทในราคาพิเศษ ในงานมหกรรมสินค้า วันสถาปนา กฟภ. ................................................................................................................................................. 30 กันยายน , 2012
ดูโฮม ในเครือ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด มั่นใจเลือกรถหัวลาก SINOTRUK จำหน่ายโดย ชัยโย มอเตอร์ เซอร์วิส
บริษัท ชัยโย มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถหัวลาก SINOTRUK ในประเทศไทย นำโดย คุณณรงค์ มหาขันธ์ ผู้บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทน ส่งมอบรถหัวลากSINOTRUK รุ่น HOWO จำนวน 5 คัน ให้กับ บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ( DoHome ดูโฮม ) ซึ่งเป็นบริษัท จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อใช้ในธุรกิจ โดยมี คุณรินทร์ เนากูฏ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าดูโฮม เป็นผู้รับมอบ โดยทาง บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ( DoHome ดูโฮม ) มีความเชื่อมั่น ต่อรถหัวลาก SINOTRUK ด้านการเป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ NGV แท้ 100% พลังแรง ประหยัดจริง ตอบสนองทุกงานขนส่ง และ ยังมีบริการหลังการขายและอะไหล่ พร้อมบริการทั่วประเทศ ................................................................................................................................................. 20 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัทชัยโย เพ็ญ จัดฝึกอบรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัมชัยโย เอเอ โดยบริษัทโกลบัลวู๊ดชิพ จำกัด (โรงงานชัยโย เพ็ญ) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาน ได้ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่องธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้แก่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายกหรั่ง ธระพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางเป็นประธานเปิดงาน และทีมงานตรวจประเม้นโครงการธรรมภิบาลฯ จากอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรอบรมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมครั้งนี้อีกด้วย ................................................................................................................................................. 21 กันยายน , 2012
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โชคชัย จัดกิจกรรมพลังงานสดใสกับเยาวชน
เมื่อวันที่21กันยายน ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย ได้จัดกิจกรรม"โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย พลังงานสดใสกับเยาวชน"โดยการเข้าจัดกิจกรรมฝึกวาดภาพระบายสีกับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยได้สอนเด็กๆในศูนย์เด็กเล็กระบายสีภาพโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โชคชัย และจัดการประกวดรูปภาพระบายสี และมอบของรางวัลเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับผู้ที่ระบายสีชนะเลิศ .................................................................................................................................................


 21 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัทชัยโย ปราสาท2จัดกิจกรรมปลูกต้นกระดาษเฉลิมพระเกียรติ 800 ต้น
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ส่วนโรงงานชัยโย ปราสาท 2 เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานภายในโรงงานชัยโยปราสาท2ปลูกต้นกระดาษจำนวนทั้งสิ้น800ต้น บนพื้นที่ปลูกโดยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่โดยบริเวณรอบบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการและบริเวณริมถนนภายในโครงการ ................................................................................................................................................. 20 กันยายน , 2012
ชมรมสตรีไทยฯและโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จัดกิจกรรม "หัวใจในกำมือ"
เมื่อวันที่20กันยายน ที่ผ่านมาชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "หัวใจในกำมือ"ให้กับสมาชิกชมรมฯชาว ต.ห้างสูง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อใช้บริหารเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด อีกทั้งภายในยังมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การรับสมัครสมาชิกชมรมฯเพิ่มเติมและการส่งเสริมต้นกระดาษให้กับสมาชิกรายละ20ต้น อีกด้วย ................................................................................................................................................. 6 กันยายน , 2012
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง จัดกิจกรรม สืบสานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2555 ในโอกาสที่โรงงานชัยโยปราสาท1จ.สุรินทร์ และ โรงงานชัยโยเพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่12กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ................................................................................................................................................. 12 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ รับเกียรติบัตรโครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2555
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2555 ในโอกาสที่โรงงานชัยโยปราสาท1จ.สุรินทร์ และ โรงงานชัยโยเพ็ญ จ.อุดรธานี ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่12กันยายน 2555 ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................


 9 กันยายน , 2013
ชมรมสตรีไทยฯ และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ร่วมโครงการ อบต.หนองอิรุณพบประชาชน
เมื่อวันที่9กันยายน ที่ผ่านมา ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ร่วมกับอบต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ อบต.หนองอิรุณพบประชาชน ประจำปี 2555 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง และนางอารีรัตน์ สิงโตทอง เป็นประธานในพิธี โดยทางบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธรับสมัครสมาชิกชมรสตรีไทยฯ รับสมัครงาน และประชาสัมพันธ์ขายต้นกระดาษ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 1,000 คน .................................................................................................................................................


 8 กันยายน , 2012
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่พลังงานประเทศบังคลาเทศ
เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา พล.ต.ท.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ และ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่พลังงานจากประเทศบังกลาเทศ และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 11 ท่าน เพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ................................................................................................................................................. 21 สิงหาคม , 2013
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพองจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคำแก่นคูณ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านคำแก่นคูณ ได้จัดให้มีกิจกรรม"ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคำแก่นคูณ"ขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี ในการนี้ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ หน่วยงานน้ำพอง ได้นำพนักงานไปร่วมกิจกรรมและได้จัดเตรียมน้ำหวาน น้ำดื่ม ไว้คอยให้บริการเพื่อคลายร้อน และได้เปิดรับสมัครกลุ่มฝึกอาชีพแม่บ้าน "สืบสาน พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย" ภายในกิจกรรมด้วย ................................................................................................................................................. 21 สิงหาคม , 2013
คุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา รับรางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นประจำปี 2555
คุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา รับรางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นประจำปี 2555 คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2555 ในสาขาการบริหารและจัดการกลุ่มบริษัทเครือข่ายระดับสากล จัดโดยนิตยสารเส้นทางไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่3 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ .................................................................................................................................................  28 สิงหาคม, 2013
พระองค์โสม เสด็จเยี่ยมชมบู้ธ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ในงาน สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2555
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเยี่ยมชม บู้ธ ของกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ หนึ่งใน 84 ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ที่นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ต้านมะเร็ง และ ข้าวสินเหล็ก ต้านเบาหวาน พร้อมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากข้าวสีนิล มาแสดง ในงาน “สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ " ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้น เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................  8 สิงหาคม, 2013
ชมรมสตรีไทยฯ และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ชมรมสตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ เทิดพระเกียรติมหาราชินี โดยกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านบึง ร่วมกับอนามัยบ้านป่าแดง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันแม่ ให้กับชุมชนหมู่ 6 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาทั้งนี้ในงานทางบริษัทยังได้เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ โดยมอบข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพื่อเป็นการเริ่มต้นการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนที่เข้าร่วมอีกด้วย .................................................................................................................................................  , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ มอบสิ่งของและเงินแก่มูลนิธิบ้านบางปะกง
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ นำสิ่งของเครื่องใช้ และเงินทำบุญจากโครงการโปสการ์ดสื่อรัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,240 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านบางปะกง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาอีกด้วย .................................................................................................................................................


  3 สิงหาคม - 30 ตุลาคม, 2012
บริษัท ชัยโย เอเอ ชวนพนักงานงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ถวายในหลวง
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมสนับสนุนนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพนักงานของกลุ่มบริษัทกว่า 2,650 คน ทำความดีโดยการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2555 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และร่วมลงนามปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมกับ คนไทยทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งกิจกรรมนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย ................................................................................................................................................. , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนดินปรับปรุงถนนบ้านแม่เตี๊ยะนอก จ.ลำปาง
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมใจอาสาพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุนดิน ปรับปรุงถนนบ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ 8 ตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อสะดวกในการสัญจรของชาวบ้าน โดยมีนายณัฐวุฒิ ศรีวิไล ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้าน รวมทั้งพนักงานของบริษัท ร่วมมือร่วมใจปรับปรุงถนนในครั้งนี้ ................................................................................................................................................. , 2012
ชัยโย ร่วมตั้งชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดพระเกียรติมหาราชินี
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดตั้ง "ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดพระเกียรติมหาราชินี" ส่งเสริมให้สตรีไทยดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว พล.ต.ต.ดร.สุวิระ - คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ และ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด จัดตั้ง "ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดพระเกียรติมหาราชินี" ขึ้น เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีไทยดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเองและครอบครัว โดยเริ่มต้นจาก พนักงานของกลุ่มบริษัท ฯ ทั้งหมด กว่า 1,000 คน ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ให้มีจิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง และ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดุแลสุขภาพ ทางชมรมฯ ได้มอบข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และ ลดอัตตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ ให้กับพนักงานทุกคน ทั้งนี้ทางชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดพระเกียรติมหาราชินี ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย เช่น กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ฯลฯ โดยจะขยายกลุ่มสมาชิกไปยัง ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 30 ชุมชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้สตรีไทยดูแลสุขภาพของตนเอง และ ครอบครัว ในเชิงป้องกัน ส่งผลให้ประเทศมี บุคคลากรที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ................................................................................................................................................. , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมสนับสนุนการให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยร่วมกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เทศบาลตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ให้สมาชิกในชุมชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย และ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมแอโรบิกของทางชุมชน อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1735 ................................................................................................................................................. 6 เมษายน, 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติวันจักรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย พล.ต.ต.ดร. สุวิระ - คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ วันจักรี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดย มูลนิธิราชประชาสมาสัย ณ.สวนลุมพินี ในวันที่ 6 เมษายน 2555 โดยทางบริษัทได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ในการจัดงานครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1735 ................................................................................................................................................. 19-20 มกราคม, 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกับ ครอบครัวข่าว3 ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ได้สนับสนุนรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับทาง ครอบครัวข่าว 3 มาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2555 กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนรถบรรทุก ในการขนสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ในโครงการสื่อการเรียนการสอน ของครอบครัวข่าว 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูโรงเรียน ที่ ประสบอุทกภัย กับทางช่อง 3 ออกเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตร กว่า 100 โรงเรียน .................................................................................................................................................  9 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมจัด โครงการน้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ.วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี
พระครูอุดมธรรมรส เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี และ พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วม มอบสิ่งของบริจาคให้กับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย .................................................................................................................................................  26 พฤศจิกายน, 2011
งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ. วัดไพรประเสริฐราษฏร์บำรุง
พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ณ. วัดไพรประเสริฐราษฏร์บำรุง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร่วมด้วย พ.ต.อ นราเดช กลมทุกสิ่ง พ.ต.ท.อำนาจ ยิ้มเนียม พ.ต.ท.ภาคสุวัฒน์ ชมถนอม พ.ต.ท.สถาบัน ขิมกลาง พ.ต.ท.ศรัลพัฒน์ ยศสมบัติ พ.ต.ท. ดร.ศิวณาร์ฏภ์ ชงเสโส และ คุณสุทัศน์ บุญช่วยเหลือ ประธานศูนย์ข่าวไทยรัฐภาคตะวันออก โดยหนึ่งในวัตถุมงคลที่พุทธาภิเษก ในครั้งนี้ คือ พระปิดตารุ่นทรงเมตตา และหลังจากเสร็จพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าแดง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................


  26 พฤศจิกายน, 2011
พระสุวิร โพธิ ร่วมบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จากประชาชนชาวจังหวัดระยอง
พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จากประชาชนชาวจังหวัดระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "ทำบุญตักบาตรถวายในหลวง 84 พรรษา พระสงฆ์ 85 รูป ช่วยผู้ประสบภัย" จัดโดย สำนักพุทธจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง และ ตำรวจภูธรระยอง โดย ทางกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และช่วยคัดแยกสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย .................................................................................................................................................


  26 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอร่วม สนับสนุนเรือติดเครื่องยนต์แก่ศูนย์ป้องกันสาธารณภัย
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ สนับสนุนเรือติดเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ แก่ ศูนย์ป้องกันสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้ความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในครั้งนี้ .................................................................................................................................................  13 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอร่วม สนับสนุนรถบรรทุกแก่รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนรถบรรทุก แก่รัฐบาล และ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยม และช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ คาราวานบริการน้ำดื่ม โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2554 .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอร่วม ร่วมมอบสิ่งของบริจาค จากโครงการ“น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”แก่ ศูนย์พักพิง สอ.รฝ.
พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐกลุ่มวิหคสายฟ้าภาคตะวันออก และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย สอ.รฝ. กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอกสมชาย ณ.บางช้าง รองผบ.สอ.รฝ. เป็นผู้รับมอบ .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ผู้สนับสนุนโครงการ “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่พัทยา
พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐกลุ่มวิหคสายฟ้าภาคตะวันออก วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี พี่น้อง ชาวบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป โดยมี พ.ต.ต. สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ รองผกก.(สส) สภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ต. นราเดช กลมทุกสิ่ง ผกก.ฝอ.ภวจ.สระแก้ว นายสมศักดิ์ พิทยาพงษ์พร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนโครงการ โดยได้ทำการมอบสิ่งของ ผ่าน นางชนัญษา สุทธิธำรงสวัสดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ.ศูนย์พักพิงในเมืองพัทยา .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนโครงการน้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ ศรีราชา
พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐกลุ่มวิหคสายฟ้าภาคตะวันออก วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี พี่น้อง ชาวบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป โดยมี พ.ต.ต. สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ รองผกก.(สส) สภ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พ.ต.ต. นราเดช กลมทุกสิ่ง ผกก.ฝอ.ภวจ.สระแก้ว นายสมศักดิ์ พิทยาพงษ์พร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนโครงการ โดยได้ทำการมอบสิ่งของ ผ่าน นางชนัญษา สุทธิธำรงสวัสดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ.ศูนย์พักพิงในเมืองพัทยา ................................................................................................................................................. 15 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนโครงการน้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี
พระครูอุดมธรรมรส เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี และ พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วม มอบสิ่งของบริจาคให้กับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริษัทฯ มอบข้าวสาร จำนวน 5,000 ถุง มูลค่า 225,000 บาท ให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณสาวิตรี ดามาพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกจุดอย่างทั่วถึง .................................................................................................................................................


  , 2011
ประมวลภาพ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ต่อ)
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสภาพปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในขณะนี้ ทางบริษัทจึงได้มอบข้าวสารเพื่อนไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผ่านหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และ หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
วันที่ 15 ต.ค. มอบข้าวสารจำนวน 1,000 กก. แก่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14 ต.ค. มอบข้าวสารจำนวน 15,000 กก. แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 13 ต.ค. มอบข้าวสารจำนวน 2,000 กก. แก่ วปอ.2552 และ มทบ.13
วันที่ 11 - 12 ต.ค. สนับสนุนรถบรรทุก แก่ไทยทีวีสีช่อง 3
วันที่ 7 ต.ค. จัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลบางวัว
วันที่ 4 ต.ค. มอบข้าวสารจำนวน 5,000 กก. แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด มอบข้าวสารจำนวน 1,500 กก. แก่มณฑลทหารบกที่ 11
วันที่ 3 ต.ค. มอบข้าวสารจำนวน 250 กก. แก่วัดบางสมัคร
วันที่ 30 ก.ย. มอบข้าวสารจำนวน 5,000 กก. แก่กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 26 ก.ย. มอบข้าวสารจำนวน 5,000 กก. แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 16 ก.ย. มอบข้าวสารจำนวน 500 กก. แก่มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ


คลิ๊กดูวีดีโอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย<


 14 ตุลาคม , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ มอบข้าวสารมูลค่า 600,000 บาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับ กฟภ.
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบข้าวสารเพื่อนไทย จำนวน 15,000 ถุง มูลค่า 600,000 บาท แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ มอบข้าวสาร 5,000 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดยคุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบข้าวสารเพื่อนไทย จำนวน 5,000 ถุง มูลค่า 200,000 บาท แก่กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ .................................................................................................................................................


.

  , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกิจกรรม กฟภ.มินิมาราธอนครั้งที่ 2
พล.ต.ต.ดร. สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ร่วมกิจกรรม กฟภ.มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ในโอกาสครบรอบ 51 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และร่วมแสดงความยินดีที่ กฟภ. ดำเนินกิจการมายาวนานถึง 51 ปี .................................................................................................................................................  16 กันยายน, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ และ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารเพื่อนไทย โดยคุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบข้าวสารเพื่อนไทยจำนวน 500 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่าน มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลกระแซง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก นรินทร์ แทบประสิทธิ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสันติภาพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัทชัยโยเอเอ สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ มอบ โต๊ะสัมมนา จำนวน 37 ตัว มูลค่า 90,000 บาท แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ พล.ต.ต.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา เป็นผู้รับมอบ .................................................................................................................................................  20-26 สิงหาคม, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ และ ผลิตภัณฑ์ Rice for health โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบ riceberry snack ซึ่งเป็นขนมที่ผลิตจากข้าวสุขภาพ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ มีคุณประโยชน์สูงต่อสุขภาพ สนับสนุนงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเอเปคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันภายใต้หัวข้อ “From Nature to Technology” โดยมี คุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร และ ตัวแทนเยาวชนจาก 21 เขต เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับมอบ .................................................................................................................................................


  , 2011
RICE FOR HEALTH ร่วมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีสนับสนุนกิจกรรมแอโรบิคมาราธอน