กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ข้าวคุณภาพสูง เพื่อสุขภาพ และความงาม

จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ทั้งจากการเคยเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าว และมันสำปะหลัง เป็นอันดับ 1 ของโลก, การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าว จนได้สายพันธุ์คุณภาพ ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในทุกประเทศที่บริโภคข้าว ทั้งในเอเชีย, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรป, แอฟริกา และออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชอาหารโดยทำการวิจัยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ จนได้สายพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงเพื่อสุขภาพ และความงามที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ธุรกิจข้าว

http://www.sininrice.com