ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว

กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการทำธุรกิจปลูกไม้โตเร็วมากว่า 40 ปี จากต้นกล้าชัยโยที่มีศักยภาพสูง การเตรียมพื้นที่ดิน การวางแผนการปลูก การบำรุงรักษา และการจัดการแปลงปลูกอย่างมืออาชีพ ทำให้ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว สร้างความคุ้มค่าอย่างสูงสุดให้กับเกษตรกร

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ นอกจากจะสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะเรือนกระจกให้กับหมู่มวลมนุษยชาติอีกด้วย

2.5 ล้าน

สมาชิกส่งเสริม

32 ล้านตัน

ผลิตออกซิเจนสู่บรรยากาศ

รับเงินล้าน
ภายใน 3 เดือน


ผลตอบแทน

ขายกล้า ต้นละ 75 สตางค์
หาพื้นที่เช่า 50 บาท/ไร่
ค่าติดตามไม้ ตันละ 10 บาท

ขายกล้าได้ 6,000 ไร่

รับทันที 900,000 บาท
ค่าติดตามไม้ 900,000 บาท
รวม 1,800,000 บาท