• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว

กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในการทำธุรกิจปลูกไม้โตเร็วมากว่า 40 ปี จากต้นกล้าชัยโยที่มีศักยภาพสูง การเตรียมพื้นที่ดิน การวางแผนการปลูก การบำรุงรักษา และการจัดการแปลงปลูกอย่างมืออาชีพ ทำให้ธุรกิจปลูกไม้โตเร็ว สร้างความคุ้มค่าอย่างสูงสุดให้กับเกษตรกร และเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดมายังสมาชิกส่งเสริมของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว ต้นกล้าคุณภาพสูงที่ถูกผลิตออกในแต่ละปีกว่า 300,000,000 ต้น สามารถสร้างเนื้อไม้ได้ปีละกว่า 24 ล้านตัน และสร้างพื้นที่สีเขียวได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,000,000 ไร่ (180,000 เฮกตาร์) พื้นที่สีเขียวเหล่านี้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ปีละกว่า 22 ล้านตัน และผลิตออกซิเจนสู่บรรยากาศปีละกว่า 32 ล้านตัน ธุรกิจปลูกไม้โตเร็วของ กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ นอกจากจะสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวยให้กับเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดภาวะเรือนกระจกให้กับหมู่มวลมนุษยชาติอีกด้วย