ช่างซ่อมบำรุง
 จ.นครราชสีมา  2 อัตรา
 12000 บาท  -

ช่างซ่อมบำรุง
 จ.ฉะเชิงเทรา  2 อัตรา
 10000 บาท  ไซต์ศูนย์ซ่อม SMTs

ผู้จัดการเดินเครื่อง
 จ.กำแพงเพชร  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์คลองขลุง

พนักงานขับรถเฮี๊ยบ
 จ.กำแพงเพชร  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์คลองขลุง

พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
 จ.ชลบุรี,จ.นครราชสีมา,จ.บุรีรัมย์,จ.หนองบัวลำภู,จ.อุดรธานี,จ.มหาสารคาม,จ.กำแพงเพชร  15 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  -

วิศวกร Boiler
 จ.นครราชสีมา  1 อัตรา
 18000 บาท  -

วิศวกรประจำกะเดินเครื่อง
 จ.กระบี่  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์กระบี่

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการเดินรถ
 จ.ฉะเชิงเทรา  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างของบริษัท บาท  ไซต์ศูนย์ซ่อม SMTs