ผู้จัดการเดินเครื่อง
 จ.กำแพงเพชร  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  -

วิศวกรประจำกะเดินเครื่อง
 จ.กระบี่  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์กระบี่