ช่างซ่อมบำรุง
 จ.นครราชสีมา  4 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์โชคชัย

ช่างซ่อมบำรุง
 จ.ฉะเชิงเทรา  2 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ศูนย์ซ่อม SMTs

นิติกรอาวุโส
 จ.กรุงเทพมหานคร  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ไอทีเอฟ

พนักงานขับรถผู้บริหาร
 จ.กรุงเทพมหานคร  3 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ส่วนกลาง

พนักงานส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
 จ.ชลบุรี,จ.นครราชสีมา,จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์,จ.ขอนแก่น,จ.ร้อยเอ็ด  10 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานเขียนแบบ
 จ.กรุงเทพมหานคร  2 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ส่วนกลาง

วิศวกรประจำกะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล
 จ.นครราชสีมา,จ.หนองคาย,จ.ลำปาง,จ.กาญจนบุรี  5 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  -

วิศวกรผลิตและประสิทธิภาพ
 จ.นครราชสีมา  1 อัตรา
 18000++ บาท  ไซต์โชคชัย

ช่างอาคาร
 จ.กรุงเทพมหานคร   อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ส่วนกลาง

นักพัฒนาระบบ
 จ.กรุงเทพมหานคร   อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ส่วนกลาง

นิติกร
 จ.กรุงเทพมหานคร  3 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ไอทีเอฟ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการเดินรถ
 จ.ฉะเชิงเทรา  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ศูนย์ซ่อม SMTs

พนักงานชุมชนสัมพันธ์
 จ.จันทบุรี,จ.นครราชสีมา   อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  -

พนักงานทรัพยากรมนุษย์
 จ.กรุงเทพมหานคร,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น  3 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานบัญชี
 จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.ขอนแก่น  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท

พนักงานฝึกอบรมอาวุโส
 จ.กรุงเทพมหานคร  1 อัตรา
 ตามโครงสร้างบริษัท  ไซต์ส่วนกลาง