ธุรกิจวิศวกรรมการผลิต ประกอบติดตั้ง และให้บริการโรงไฟฟ้า ครบวงจร
(EPC / O&M)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าโรงไฟฟ้าที่ผลิต และติดตั้งโดยกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในนามบริษัทแอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้น จำกัด (AED) เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในอาเซียน จากการวิจัยพัฒนา และประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทแอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้น จำกัด มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และให้บริการครบวงจร นับตั้งแต่การวางแผน, การออกแบบทางวิศวกรรม, การเลือกอุปกรณ์เครื่องจักร, การสร้างโรงงาน, การเดินเครื่องจักร, บำรุงรักษาและการซ่อมแซม เครื่องจักร เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัทแอ๊ดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้น จำกัด สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความชื้นสูงถึง 65% (ประกอบด้วยน้ำ 65% เนื้อเชื้อเพลิง 35%) ได้เป็นแห่งแรกในอาเซียน

 


เข้าสู่เว็บไซต์ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม

http://www.aed-th.com