Dịch vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tập đoàn Shaiyo AAA cung cấp dịch vụ đào tạo phát triển nhân viên với các kỹ thuật đào tạo tiên tiến, cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những nhân viên chuyên nghiệp và có hiệu quả, những người sau này sẽ là lực lượng chính đằng sau các hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi trong việc trở thành các công ty tầm cỡ thế giới.

Để trở thành một công ty tầm cỡ thế giới, các nhân viên phải có kiến thức và khả năng thích ứng với thế giới thay đổi để họ có thể tiếp tục tạo ra chất lượng và hoàn thành công việc. Với sự quan tâm phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Shaiyo AAA đã thiết lập một bộ phận phát triển và đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện các dịch vụ đào tạo. Những nhân viên mới sẽ được đào tạo theo chương trình đào tạo tiền-dịch vụ (gọi là "định hướng"). Mặt khác, các nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc với công ty sẽ được tiếp nhận các chương trình đào tạo tại chức, ở đó họ sẽ được đào tạo những lĩnh vực trách nhiệm cụ thể của mình. Ngoài ra, Tập đoàn Shaiyo AAA cũng cung cấp đào tạo xúc tiến cho những nhân viên giàu kinh nghiệm đã đạt được đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm phát huy. Tập đoàn cũng cung cấp cho nhân viên mình quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu kiến thức của công ty, chẳng hạn như: video clip, tập san, và các tài liệu hỗ trợ để trợ giúp nhân viên trong công tác nghiên cứu và tiếp tục tự nghiên cứu của mình.