Lĩnh vực R & D

Shaiyo AAA được coi là một tập hợp của các công ty đẳng cấp thế giới đã thành công trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Từ 40 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phát triển các loại cây phát triển nhanh, và thông qua các cơ sở gây giống và sinh sản vô tính tiên tiến nhất, "Cây giống Shaiyo" ra đời và đã được chấp nhận rộng rãi như là một loại giống của các cây phát triển nhanh và chống sâu bệnh, có khả năng thích ứng cao với các loại khí hậu khác nhau. Hơn thế nữa, tập đoàn cũng tiến hành R & D ở các loại cây ăn quả và các loại cây năng lượng, đó sẽ là cơ sở cho việc sản xuất ra năng lượng tái tạo trong tương lai.