Lĩnh vực giống cây phát triển nhanh

Tập đoàn Shaiyo AAA đã có hơn 40 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành công nghiệp cây phát triển nhanh. 2,5 triệu nông dân hợp đồng của chúng tôi đạt được năng suất cao từ Cây giống Shaiyo thông qua các chương trình hỗ trợ của công ty, hướng dẫn họ về việc chuẩn bị đất, quy hoạch trồng rừng, bảo dưỡng, và thu hoạch. Sản lượng hàng năm của chúng tôi từ 300.000.000 cây giống chất lượng cao cho ra hơn 24 triệu tấn gỗ và tạo ra hơn 1.000.000 Rais (180.000 ha) khu vực xanh. Hàng năm, các khu vực xanh này giúp hấp thu hơn 22 triệu tấn dioxide carbon và đưa vào khí quyển hơn 32 triệu tấn oxy. Do đó, hoạt động giống cây phát triển nhanh của Shaiyo AAA không chỉ làm gia tăng của cải cho người nông dân, mà còn giúp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính cho sự tiến bộ của nhân loại.