CSR

Tập đoàn Shaiyo AAA không chỉ là một trong những doanh nghiệp ngành nông nghiệp hoàn chỉnh hàng đầu tại Thái Lan, mà còn cả trong khu vực ASEAN. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn cũng rất thân thiện với môi trường.

Khu vực màu xanh của chúng tôi từ cây trồng giúp hấp thu hơn 22 triệu tấn dioxide carbon mỗi năm và tạo ra hơn 32 triệu tấn oxy mỗi năm; Hơn thế nữa, chúng tôi hỗ trợ cộng đồng của mạng lưới 2,5 triệu nông dân của chúng tôi bằng cách tạo ra việc làm và thu nhập và do đó gia tăng GDP cộng đồng.

Chúng tôi cũng đã lập dự án cây giấy để hỗ trợ giáo dục cho trẻ em trong cộng đồng như chương trình bữa ăn trưa và học bổng tài trợ cho học sinh nghèo. Công ty cũng hỗ trợ cộng đồng để tạo ra nguồn lực của mình bằng cách tặng cây phát triển nhanh cho các đền chùa, công viên, hoặc đất chưa sử dụng. Điều đó không chỉ giúp cải thiện môi trường trong cộng đồng, mà còn tạo ra thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trong cộng đồng.