• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
responsive carouselby WOWSlider.com v6.1

 

Lĩnh vực tấm Pallet gỗ

Tập đoàn Shaiyo AAA sản xuất và cung cấp pallet gỗ chất lượng cao từ cây trồng. Thông qua việc phát triển các giống cây phát triển nhanh có những đặc tính để làm gỗ dán tốt và thông qua hệ thống chăm sóc tuyệt vời bắt đầu từ việc gieo trồng cây đến quá trình sản xuất, trong đó bao gồm xử lý nhiệt ở 56 độ C bằng một hệ thống tự động, và hệ thống kiểm tra nhằm đảm bảo rằng độ ẩm không bao giờ vượt quá 20 phần trăm, các sản phẩm pallet gỗ của chúng tôi đạt tới tiêu chuẩn IPPC hoặc ISPM số 15, và được sử dụng trên toàn thế giới.

 


Lĩnh vực tấm Pallet gỗ

http://www.aaf-th.com