Lĩnh vực Xin cấp giấy phép và thành lập công ty

Tập đoàn Shaiyo AAA cung cấp dịch vụ xin cấp phép và thành lập công ty bao gồm cả hồ sơ BOI và xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo rằng công việc của chúng tôi sẽ được thực hiện một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời, và đúng thời hạn.