Lĩnh vực sản phẩm Cọ

Để xây dựng một nền tảng vững chắc cho năng lượng tái tạo trong tương lai, Tập đoàn Shaiyo AAA tập trung vào việc tạo ra lĩnh vực dầu cọ tích hợp hoàn toàn. Chúng tôi đã sử dụng chuyên môn của chúng tôi trong nghiên cứu phát triển nhà máy thử nghiệm với các loài và giống cây trồng năng lượng khác nhau đặc biệt là cây cọ và các loại cây năng lượng khác. Chúng tôi đã phát triển các giống cọ có năng suất dầu cao và thích hợp cho việc sản xuất dầu diesel sinh học cao cấp, với mục tiêu tăng cường sự ổn định năng lượng của quốc gia và ASEAN, cũng như thân thiện với môi trường, và để cung cấp sự tăng trưởng bền vững cho cộng đồng.