• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 bigimage23 bigimage34 bigimage25

 

ธุรกิจชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัยชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้นำเทคโนโลยี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ไปถ่ายทอดและขยายกิจการในต่างประเทศทั่วโลก

จากการที่กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าในประเทศ และมีเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศ จึงทำธุรกิจผลิตและส่งออกข้าว และธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก โดยเป็นทั้งผู้ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูก มากเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับเชิญจากผู้นำในต่างประเทศให้ไปลงทุนในประเทศต่างๆ อาทิ จีน, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, เมียนมาร์, ฟิลิฟปินส์ และออสเตรเลีย สำหรับธุรกิจในต่างประเทศ ที่ประเทศเวียดนาม เรามีโรงงาน และสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ จังหวัด Thua Thien Hue, จังหวัด Binh Dinh และ จังหวัด Quang Tri ในประเทศลาวมีโรงงานและสำนักงานใหญ่อยู่ที่ แขวงสะหวันนะเขต