• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
responsive carouselby WOWSlider.com v6.1

การวิจัยและพัฒนา R&D

จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอาหาร, พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์พืชพลังงาน จนได้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ได้แก่ Woodchip ซึ่งเราคือผู้ผลิต และส่งออก Woodchip มากเป็นอันดับ 1 ของโลก และเราเป็นผู้นำ ของโลกที่ทำการวิจัยและพัฒนาจนค้นพบต้นไม้โตเร็วที่มีค่าความร้อนสูงกว่าถ่านหินลิกไนต์ได้สำเร็จกลับสู่หน้าหลัก >