• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage14 bigimage25 bigimage36

 

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ကုန္းလမ္းႏွင့္ ေရလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္ကို စီမံျပဳလုပ္ေပးသည္။ ကုမၸဏီ၏ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားတြင္ ထိုင္းနုိင္ငံရွိ ပင္လယ္နက္ပိုင္းဆိပ္ကမ္း ၂ ခုႏွင့္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္း ၁ခုပါ ၀င္သည္။ ပင္လယ္နက္ပိုင္းဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခုသည္ Sri Racha ၊ Chonburi ရွိ Laemchabang ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ Chachoengsao နယ္မွ Bang Pakong တို႔ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းမွာ Ayutthaya နယ္ရွိ Bang Sai ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံ Hue တြင္လည္း ပင္လယ္နက္ဆိပ္ကမ္းရွိသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အတြင္း ၀ယ္သူမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နုိင္စြာ ထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ဤ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကန္ေဘာဒီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအျပင္ တိုက္ေက်ာ္၍ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ကာဂိုသေဘာၤမ်ား၀ယ္ယူျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ လက္ရွိတြင္ Shaiyo Triple A အုပ္စုသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ စီမံတပ္ဆင္ထားျပီး GPS စနစ္ျဖင့္ ေျခရာခံနုိင္ေသာ ၂၄နာရီဆက္သြယ္နုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးသည့္ ေလာ္ရီကုန္ကားေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည္။

 


ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း

http://www.aal.shaiyo-aa.com