เกษตรกรให้การสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงชีวมวล

จากรากฐานที่มั่นคงของธุรกิจการเกษตรครบวงจรระดับโลก มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี ส่งผลให้มีเครือข่ายสมาชิกส่งเสริมจำนวนมากทั่วประเทศสนับสนุนเชื้อเพลิง ทั้งไม้ปลูกโตเร็วที่มีค่าความร้อนสูง แกลบ ซังข้าวโพด เหง้ามัน ฟางข้าว ฯลฯ ให้กับโรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำนวนมาก ซึ่งโรงไฟฟ้าชัยโย มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีค่าความชื้นที่สูงถึง 65% (มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำ 65 % และส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง 35%) ได้ จึงสามารถรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากเกษตรได้อย่างหลากหลายชนิดในจำนวนมากกลับสู่หน้าหลัก >