• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
responsive carouselby WOWSlider.com v6.1

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตคิดค้นและเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า

จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ากว่า 30 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และให้บริการธุรกิจประกอบกิจการโรงไฟฟ้าครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงการผลิตเครื่องจักร การสร้างโรงงาน การประกอบและติดตั้งเครื่องจักร การเดินเครื่องจักร การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 100 คน จึงทำให้โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการก่อสร้างโดย กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียนกลับสู่หน้าหลัก >