News

 13 พฤศจิกายน 2563
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ได้ส่งสาส์นขอบคุณพนักงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปีที่ ACE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท ACE และกลุ่มบริษัท SAAA ทุกท่าน คงจำกันได้นะคะว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ ACE สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ได้เป็นผลสำเร็จและหุ้นของ ACE ก็ได้เริ่มทำการซื้อขายใน SET เป็นวันแรกเช่นกัน ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจ การลงทุน และการระดมทุน อย่างมากมายให้กับ ACE และยังทำให้ ACE กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป อย่างในทุกวันนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่กิจการของ ACE ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านจำนวนโรงไฟฟ้า กำลังการผลิต ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถของพวกเราทุกคนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญได้เป็นอย่างดี

ดิฉัน ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารต้องขอขอบคุณพวกเราพนักงานกลุ่มบริษัท ACE และกลุ่มบริษัท SAAA อีกครั้ง สำหรับความพยายามและความทุ่มเทที่พวกเรามีให้กับ ACE จนนำพา ACE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมาได้อย่างทุกวันนี้ และหวังว่าพวกเราจะผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจกันเช่นนี้ต่อไปเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นให้กับ ACE และ SAAA ของพวกเราทุกคน ขอบคุณค่ะ"

.................................................................................................................................................


 15 มกราคม, 2014
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ สวัสดีปีใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา (ลำดับที่ 3 จากขวา) และคุณศิริวรรณ ทรงเมตตา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย)

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................


 2 ตุลาคม, 2013
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเครื่องมือเเพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท

อ่านรายละเอียด

................................................................................................................................................. 11กันยายน, 2013
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2556
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับโล่เกียรติยศ “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW)” จากคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีโรงไฟฟ้าชัยโยและโรงงานชัยโยวู้ดชิพ

อ่านรายละเอียด

................................................................................................................................................. 26 สิงหาคม, 2013
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2556
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้าร่วมงาน รับมอบเกียรติบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................  , 2012
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ไถ่ชีวิตโคกระบือถวายในหลวง
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดย พล.ต.ท.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................


 10 ตุลาคม , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี วัดสว่างอารมณ์ จ.ร้อยเอ็ด
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดย พล.ต.ท.ดร.สุวิระ-คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านรายละเอียด

................................................................................................................................................. 30 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 52 ปี กฟภ. และ ร่วมออกบู้ธ ในงานมหกรรมสินค้า วันสถาปนา กฟภ.
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา

อ่านรายละเอียด

. ................................................................................................................................................. 12 กันยายน , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ รับเกียรติบัตรโครงการธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2555
คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2555

อ่านรายละเอียด

................................................................................................................................................. 21 สิงหาคม , 2013
คุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา รับรางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นประจำปี 2555
คุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา รับรางวัลเกียรติยศ นักบริหารดีเด่นประจำปี 2555

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................  , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ไหว้สารทจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ไหว้สารทจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................  9 สิงหาคม, 2012
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เทิดพระเกียรติมหาราชินี
พล.ต.ต.ดร. สุวิระ - คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ พร้อมด้วยพนักงานกลุ่มบริษัท

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................  9 สิงหาคม, 2012
พล.ต.ต.ดร. สุวิระ-คุณ ศิริวรรณ ทรงเมตตา รับรางวัลบุคคลดีเด่น “ระฆังทอง”

อ่านรายละเอียด

) ................................................................................................................................................. , 2012
ชัยโย ร่วมตั้งชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเทิดพระเกียรติมหาราชินี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จัดตั้ง "ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดพระเกียรติมหาราชินี" ส่งเสริมให้สตรีไทยดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

อ่านรายละเอียด

................................................................................................................................................. 6 เมษายน, 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ สนับสนุนงานเฉลิมพระเกียรติวันจักรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดย พล.ต.ต.ดร. สุวิระ - คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริษัทฯ มอบข้าวสาร จำนวน 5,000 ถุง มูลค่า 225,000 บาท

อ่านรายละเอียด

.................................................................................................................................................