News

 เมษายน, 2014
โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดประชุมสัมมนาสถานประกอบการ ประจำปี 2557 โดยเชิญสถานประกอบการกว่า 20 แห่งเข้าร่วม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการร่วมกัน พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ระหว่างกัน เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

โดย นายสุกิจ ขันธสะอาด ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ โซนตะวันออก โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ กล่าวว่าโรงงานไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้ผลิตนักศึกษาคุณภาพไปแล้ว 2 รุ่น โดยรับเข้ามาฝึกงานกับโรงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการ เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากสถานที่จริง เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งนอกจากกลุ่มนักศึกษาแผนกไฟฟ้าแล้ว เรายังมองไปยังกลุ่มนักศึกษาในแผนกต่างๆ ด้วย อาทิ แผนกช่างยนต์, อีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สำหรับความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษากับสถานศึกษาต่างๆ เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของโรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึงฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่มุ่งพัฒนานักศึกษาคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงานอนาคต ด้วยความเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ คือความพร้อมด้านตลาดแรงงานคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน ................................................................................................................................................  , 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ชวนปลูกต้นกระดาษลดโลกร้อน
กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ทุกโรงงานในเครือกว่า 30 โรงงาน ทั่วประเทศ ปลูกต้นกระดาษ และ ต้นไม้อื่นๆ ในบริเวณรอบโรงงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน พร้อมกับรณรงค์แจกต้นกระดาษให้กับโรงเรียน และ เยาวชนนำไปปลูกภายในโรงเรียน และ ที่บ้านอีกด้วย .................................................................................................................................................  11 มกราคม, 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ สนับสนุนกิจกรรมตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร จัดโดย สวทช.
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย สนับสนุนกิจกรรมตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษาทางวิทยาศาสตร์ โดยมอบชุดอุปกรณ์การเรียนเป็นของขวัญแก่เด็กๆที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก .................................................................................................................................................


  11 มกราคม, 2013
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2556 กว่า 25 แห่งทั่วประเทศ
ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน และ โรงเรียน ต่างๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กว่า 25 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนทุกคนเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป และจัดโครงการปลูกต้นกระดาษ ลดโลกร้อน สร้างทุนการศึกษา โดยมอบต้นกระดาษให้กับเยาวชนคนละ 100 ต้น นำไปปลูกสร้างเป็นทุนการศึกษาแก่ตนเองในอนาคต ................................................................................................................................................. 21 กันยายน , 2012
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โชคชัย จัดกิจกรรมพลังงานสดใสกับเยาวชน
เมื่อวันที่21กันยายน ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย ได้จัดกิจกรรม"โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย พลังงานสดใสกับเยาวชน"โดยการเข้าจัดกิจกรรมฝึกวาดภาพระบายสีกับศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โดยได้สอนเด็กๆในศูนย์เด็กเล็กระบายสีภาพโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โชคชัย และจัดการประกวดรูปภาพระบายสี และมอบของรางวัลเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับผู้ที่ระบายสีชนะเลิศ .................................................................................................................................................  , 2013
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านบึง ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ 4 มหาลัยจากประเทศเยอรมันนี ได้แก่ HTW-Berlin,TU Hamburg, FH-Trier และ FH-Straslsund จำนวน 25 ท่านเพื่อศึกษากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล โดยมีคุณพจน์ นัยนภาเลิศ ผู้บริหารของโรงไฟฟ้าคอยให้การต้อนรับ ................................................................................................................................................. 12 กันยายน , 2013
กลุ่มบริษัทชัยโย โชคชัย มอบเครื่องปริ้นเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา
วันที่12กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทชัยโย โชคชัย ได้เข้ามอบอุปกรณ์ปริ้นเตอร์และลำโพงสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนผ่านการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย ให้กับเยาวชนในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา .................................................................................................................................................


 , 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมมือสถาบันการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ เพื่อผลักดันให้นิสิตนักศึกษา มีศักยภาพและ ความสามารถ พร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์จาก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และ กลุ่มธุรกิจขนส่ง ................................................................................................................................................. 19-20 มกราคม, 2012
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมกับ ครอบครัวข่าว3 ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ทางกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ได้สนับสนุนรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขนสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับทาง ครอบครัวข่าว 3 มาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2555 กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนรถบรรทุก ในการขนสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ในโครงการสื่อการเรียนการสอน ของครอบครัวข่าว 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูโรงเรียน ที่ ประสบอุทกภัย กับทางช่อง 3 ออกเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตร กว่า 100 โรงเรียน .................................................................................................................................................  9 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วมจัด โครงการน้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ.วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี
พระครูอุดมธรรมรส เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี และ พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วม มอบสิ่งของบริจาคให้กับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย .................................................................................................................................................  26 พฤศจิกายน, 2011
งานพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ. วัดไพรประเสริฐราษฏร์บำรุง
พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพุทธาภิเษก วัตถุมงคล ณ. วัดไพรประเสริฐราษฏร์บำรุง ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ร่วมด้วย พ.ต.อ นราเดช กลมทุกสิ่ง พ.ต.ท.อำนาจ ยิ้มเนียม พ.ต.ท.ภาคสุวัฒน์ ชมถนอม พ.ต.ท.สถาบัน ขิมกลาง พ.ต.ท.ศรัลพัฒน์ ยศสมบัติ พ.ต.ท. ดร.ศิวณาร์ฏภ์ ชงเสโส และ คุณสุทัศน์ บุญช่วยเหลือ ประธานศูนย์ข่าวไทยรัฐภาคตะวันออก โดยหนึ่งในวัตถุมงคลที่พุทธาภิเษก ในครั้งนี้ คือ พระปิดตารุ่นทรงเมตตา และหลังจากเสร็จพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าแดง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................


  , 2011
กลุ่มบริษัทชัยโย เอเอร่วม ร่วมมอบสิ่งของบริจาค จากโครงการ“น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”แก่ ศูนย์พักพิง สอ.รฝ.
พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐกลุ่มวิหคสายฟ้าภาคตะวันออก และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย สอ.รฝ. กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาเอกสมชาย ณ.บางช้าง รองผบ.สอ.รฝ. เป็นผู้รับมอบ ................................................................................................................................................. 15 พฤศจิกายน, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนโครงการน้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของบริจาคแก่ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี
พระครูอุดมธรรมรส เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าอาวาสวัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี และ พระสุวิร โพธิ (พล.ต.ต.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 วปอ.54 ปรอ.24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ จัดกิจกรรม “น้ำท่วมไม่มิดใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขึ้น โดยมี พี่น้อง ชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในน้ำใจคนไทย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์พักพิง วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ นางศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ ร่วม มอบสิ่งของบริจาคให้กับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา .................................................................................................................................................  , 2011
กลุ่มบริษัทชัยโยเอเอ สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทชัยโย เอเอ มอบ โต๊ะสัมมนา จำนวน 37 ตัว มูลค่า 90,000 บาท แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท อารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ พล.ต.ต.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา เป็นผู้รับมอบ .................................................................................................................................................  20-26 สิงหาคม, 2011
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ สนับสนุนงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค
กลุ่มบริษัท ชัยโย เอเอ และ ผลิตภัณฑ์ Rice for health โดย คุณศิริวรรณ ทรงเมตตา ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบ riceberry snack ซึ่งเป็นขนมที่ผลิตจากข้าวสุขภาพ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ มีคุณประโยชน์สูงต่อสุขภาพ สนับสนุนงานเทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เยาวชนเอเปคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันภายใต้หัวข้อ “From Nature to Technology” โดยมี คุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร และ ตัวแทนเยาวชนจาก 21 เขต เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับมอบ .................................................................................................................................................