• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage1
  • bigimage2
  • bigimage3
responsive carouselby WOWSlider.com v6.1

1,000> เมกกะวัตต์

จากประสบการณ์กว่า 30 ปี บนพื้นฐานที่มั่นคงในธุรกิจการเกษตรครบวงจร และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพด้านการเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลทำให้เรามีเทคโนโลยี่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศ และภูมิภาคอาเชียน ปัจจุบันเรามี โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ กระจายอยู่ทั่วประเทศ 14 แห่ง และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิต 1,000> เมกกะวัตต์กลับสู่หน้าหลัก >