ธุรกิจผลิตชิ้นไม้สับ

ซึ่งก่อตั้งโดย พล.ต.ท.ดร.สุวิระ ทรงเมตตา และคุณศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา กลุ่มบริษัทชัยโยทริปเปิ้ลเอ เป็นผู้ผลิต และส่งออกWoodchip คุณภาพสูง มากเป็นอันดับ 1 ของโลกจากสายพันธุ์ต้นกล้าชัยโยที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนได้ต้นกล้าที่มีศักยภาพในการผลิตเยื่อกระดาษคุณภาพสูง ให้เปอร์เซ็นต์เยื่อสูง แยกลิกนินออกจากเยื่อได้ง่าย ลดปริมาณการใช้สารเคมีในการผลิตเยื่อ และสามารถลดระยะเวลาในการต้มเยื่อ
สำหรับกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ  เรามีมาตรฐานด้านการปลูกและการดูแลรักษาตามหลักวิชาการ ทำให้สามารถผลิต Woodchip คุณภาพสูง ได้มาตรฐานโลก ISO 9001 ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ ทั้งจากญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน และจีน ฯลฯโดยมีกำลังการผลิตจากโรงงานกว่า 30 โรงงาน และเครือข่ายพันธมิตรอีกกว่า 30 โรงงานจึงทำให้เรา กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นผู้ผลิต และส่งออก Woodchip รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก