Welcome to Shaiyo Triple A

 

ธุรกิจไม้สับ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัยชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ได้นำเทคโนโลยี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ไปถ่ายทอดและขยายกิจการในต่างประเทศทั่วโลก
        จากการที่กลุ่ม SHAIYO – AAA มีเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าในประเทศ และมีเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศ จึงทำธุรกิจผลิตและส่งออกข้าว ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูกทั้งผู้ผลิตและส่งออกอันดับ 1 ของโลก ผู้นำธุรกิจพลังงานชีวมวลในภูมิภาคอาเซียน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้รับเชิญจากผู้นำในต่างประเทศให้ไปลงทุนในประเทศต่างๆ อาทิ จีน, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, เมียนม่า, ฟิลิฟปินส์ และออสเตรเลีย

        สำหรับประเทศเวียดนามมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Hue , Danang (ด่าหนัง) , Quy Nhon และประเทศลาวมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ บ้านเลขที่ 495 หมู่ 25 บ้านโพนสว่างเหนือ เมืองไกรสอนพรมวิหาร เเขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว (Ban Phonesawang Nue Kaisone phomvihan district , Savannakhet Province LAO PDR)

       ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรแถวหน้าของประเทศไทยและอาเซียนได้เป็นอย่างดี ในแต่ละปี กลุ่ม SHAIYO – AAA ช่วยดูดซับปริมาณคาร์บอน จากบรรยากาศมากถึง 22 ล้านตัน/ปี และผลิตก๊าซออกซิเจนสู่บรรยากาศมากถึง 32 ล้านตัน/ปี พร้อมทั้งเพิ่มงาน เพิ่มรายได้ สร้าง GDP สู่ชุมชน ลดความยากจนให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านครอบครัว

       จัดทำโครงการปลูกต้นกระดาษ, ปลูกปัญญาสำหรับโรงเรียนในชนบท เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน จัดทำโครงการปลูกต้นไม้โตเร็วในศาสนสถาน ในที่สาธารณะหรือริมทางที่ปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่า เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์ยากร อย่างคุ้มค่าทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้แล้วยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในชุมชนและชาวโลก

และด้วยวัฒนธรรมในการทำงานแบบ SHAIYO WE SHARES ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในฐานะที่เป็นครอบครัวเดียวกัน ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของความร่วมมือและการแบ่งปัน วัฒนธรรม WE SHARES ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทำงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างพนักงานทุกส่วน กับชุมชน เพื่อร่วมกันไปให้ถึงเป้าหมาย SUSTAINABLE GROWTH & DEVELOPMENT TOGETHER ที่มุ่งเน้น ความซื่อสัตย์ การรวมพลัง ความสำเร็จ และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม