ธุรกิจให้บริการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากร

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ให้บริการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากร ด้วยกระบวนการ และเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรมืออาชีพให้กับสถานประกอบการที่ขอใช้บริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำอย่างมืออาชีพ