• bigimage0
  • 900x360 e font-01
  • woodship.psd01
  • bigimage2
  • bigimage3
  • bigimage3
bigimage01 900x360 e font-012 woodship.psd013 bigimage23 bigimage34 bigimage25
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
โปรโมชั่น

รู้จักกับเรา

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของคนไทย ที่มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโต เคียงคู่สังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานำการผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกทั้งข้าว และมันสำปะหลังมากเป็นอันดับ 1 ของโลก กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออก Woodchip คุณภาพสูงรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน

 

อ่านรายละเอียด

จุดแข็งของกลุ่มชัยโย ทริปเปิ้ลเอ